Neovit s.r.o.
Nuselská 1419/53, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 737 329 816
E-mail:

Bývalá Loana nabídne do konce roku zdravotní centrum i kanceláře a obchody

Nabízíme k pronájmu prostory v nově zrekonstruované budově v areálu „bývalé Tesly Rožnov p. R“. Budova se nachází na adrese Televizní 2615.

Půdorysy jednotlivých pater ke stažení

1 NP     2 NP     3 NP

Rožnov pod Radhoštěm, 20. 7. 2015 – Část bývalého areálu firmy Loana se mění ve víceúčelový komerční projekt. Nový komplex nabídne zdravotní centrum odborných lékařů, kanceláře a obchody k pronájmu i prostor pro veřejnost. Společnost Neovit, investor projektu, počítá se zahájením provozu první etapy do konce tohoto roku.

Společnost Neovit koupila část bývalé továrny Loana počátkem roku 2013 a postupně revitalizuje území a část budov o celkové ploše 5 000 m2. Počáteční technický pasport a řešení havarijního stavu budov vystřídala kompletní rekonstrukce objektů podél ulice Hřbitovní a Bezručova.

„ Z pohledu urbanistického jde o revitalizaci objektu, o jeho nové aktivní zapojení do struktury města. Tohoto chceme dosáhnout mj. pomocí postupné penetrace (průchody, pasáže) budovy, jejího otevření okolí, propojením nového vnějšího parteru (budovaného jako veřejný prostor) s následně „zobytněným“ vnitřním dvorem.“ říká ing. Arch. Karel Janča z Rožnova pod Radhoštěm, autor projektu, podle kterého se realizují interiéry i exteriéry komplexu, včetně účelového zdravotního zařízení.

Komplex čtyř budov zahrnuje celkem 4 500 m2 stávajících podlahových ploch, 22 400m3 obestavěného prostoru k pronájmu, zbývající plochy tvoří vnitřní dvůr a velkorysé venkovní parkování. „Rekonstrukce proběhne ve třech etapách a komplex nabídne postupně zdravotní centrum, obchody a služby a kanceláře k pronájmu. „Našim cílem je vrátit život a význam tomuto areálu a nabídnout městu i firmám moderní zázemí pro jejich aktivity a podpořit tak rozvoj Rožnova. Zvažujeme tak např. výstavbu konferenčního a víceúčelového sálu, které dnes město postrádá nebo úpravu vnitřního dvora pro zábavní účely,“ říká Dita Študentová, odpovědná za obchod a pronájem komplexu.

„ Vlastní architektonické řešení je vedeno snahou o očištění budovy, jejíž základy byly zbudovány na samém počátku minulého století, od různých přístaveb a vestaveb z éry socialistického rozkvětu, o zachování „pravdivé“ architektury s původním industriálním výrazem, o architekturu respektující jednoduchou kompaktní hmotu podtrženou kompozicí striktního pravidelného okenního rastru. Průmyslový odkaz budovy bude zvýrazněn také novou moderní fasádou, která jistě vnese do podhorského městečka trochu vzruchu. Přiměřené množství zásahů a nákladů bez jakýchkoliv dotačních titulů, tak přinese objektu nový život a náplň.“ Doplňuje ing. Arch. Karel Janča.

Atraktivní polohu v širším centru města doplňuje blízká restaurace s celodenním provozem a nabídkou catteringu i snadná dopravní dostupnost a venkovní parkování s 80 místy určené nájemcům, návštěvníkům komplexu i široké veřejnosti zdarma.

Právě zdravotní centrum otevře jako první už v říjnu tohoto roku. „Objekt je kompletně pronajatý odborným lékařům, v přízemí počítáme s lékárnou. Prostor je i pro další ordinace,“ potvrdila Študentová. Nové rozvody vnitřní i venkovní infrastruktury, použité stavební materiály, ale také moderní technologie a dispoziční možnosti, přístavba výtahu, to vše budovu zařadí k objektům s vyšším standardem vybavení.

Druhý objekt podél ulice Hřbitovní bude dokončen v závěru tohoto roku a už dnes je zčásti pronajat. „V přízemí budovy počítáme s obchody a službami. Druhé a třetí podlaží nabízí kanceláře s plochou zhruba 600 m2, přičemž část je již pronajata,“ potvrdila zájem o kanceláře a obchody Študentová. „Firmám umíme nabídnout menší kancelářské jednotky s vlastním zázemím až po pronájem celého patra,“ doplnila k variabilitě prostoru.